Warri South Towns And Villages

Below is the complete list Of Towns And Villages In Warri Local Government, Delta State, Nigeria:

1 Ode Itsekiri

• Egbokodo

• Jelu

• Obodo

• Ode-Itsekiri

• Orugbo

• Ubeji

• Ubuwangue

2 Ogbe – Ijoh

• Ogbe-Ijoh

3 Gbene-Matu

• Bekokodia

• Okerenghigho

• Ubagboro