Ughelli South Towns And Villages

Below is the complete list Of Towns And Villages In Ughelli South Local Government, Delta State, Nigeria:

1 Olomu

• Agbon

• Akperhe

• Aloba

• Ogoname

• Ogoni

• Okpare

• Okpavuerhe

• Okpe

• Olomu

• Ophori

• Ophorigbala

• Ototere

• Oviri

• Ovwodokpokpo

• Ovwor

• Umolo

2 Eghwu

• Alagbabiri

• Assah

• Eghwu

• Ekameta

• Obaregolo

• Ofrukama

• Ogoda

• Okuama

• Olodiama

• Omafuvwe

• Omosuomo-Inland

• Omosuomo-Waterise

• Orere

• Osusurhie

• Otorho-Eghwu

• Oyan

• Uto-Eghwu

3 Okparabe

• Irohre-Okpe

• Okparabe

• Olota

4 Arhevba -Irien

• Arhavbarien

5 Effurun Otor

• Effurun-Otor

6 Ughiev – wen

• Abadiama

• Agbaghare

• Agbowhiame

• Arbagba

• Edjophe

• Egbo-Ide

• Egbo-Uhurie

• Ekakpamre

• Ekrejegbe

• Ekrokpe

• Erhuwaren

• Esaba

• Eyara

• Imode

• Iwhrekan

• Iwhrekreka

• Iwhreoku

• Obi-Ayagha

• Oginibo

• Okuemor

• Okwagbe-Inland

• Okwagbe-Waterside

• Ophorigbala

• Otegbo

• Otititi

• Otoedo

• Otokutu

• Otughievwen

• Otutuama

• Owahwa

• Ugbavwughe

• Urhiephron