Ughelli North Towns And Villages

Below is the complete list Of Towns And Villages In Ughelli North Local Government, Delta State, Nigeria:

1 Ughelli

• Afiesere

• Ekiugbo

• Ekrejebor

• Eruemukobwarien

• Iwhrekpokpo

• Iwhremaragha

• Iwhremaro

• Iwhreneneiwhreorie

• Ododegho

• Odovie

• Ofuoma

• Ogbovwan

• Ohwaro

• Oteri

• Otorwodo

• Uduere

• Ughelli

• Ujode

2 Agbarha

• Agbaide

• Agbarha-Otor

• Aghalokpe

• Awirha

• Edjeba

• Edjekemevor

• Edoide

• Ehwahwa

• Esemagidi

• Etefe

• Gana

• Idjerhe

• Ihwredju

• Imiroje

• Oghara

• Ogorode

• Okpara

• Omakoghwre

• Omavovwe

• Ophori

• Oteri

• Otokutu

• Owevwe

• Saniko

• Ujovwre

3 Ogor

• Ejekota

• Ogor

• Otogor

• Oviri

• Ovwodokpokpo

4 Evwreni

• Erhurigbedi

• Evwreni

• Ivwrorode

• Iwrorha

• Unenurhie

5 Owheru

• Agadama

• Aghanubi

• Akabanisi

• Avwon

• Erhuigbedi

• Erhuruwe

• Iwre-Egbo

• Ogode

• Oguname

• Ohoro

• Ophori-Uwedjor

• Ophrororo

• Oreba

• Owarovwon

• Uwheru

• Uwriche

• Uyode

6 Agbarho

• Ehwerhe

• Ekrerhavwe

• Ikweghwu

• Iteregbi

• Oguname

• Ohrerhe

• Okan

• Okorikpere

• Ophori

• Orho-Agbarho

• Orhokpokpo

• Oviri

• Ughwughelli

• Uvwiama

• Uvwiamuge

7 Orogun

• Aragba

• Eboh

• Ekrijezue

• Emonu

• Erhobaro

• Idjerhe

• Igbuku

• Imodje

• Obodeti

• Okoh-Idiopha

• Onyobru

• Orhokpokpo

• Orhomuru

• Orogun

• Otorho-Orogun

• Ovara-Umusu

• Ovara-Unukpo

• Sanubi

• Ugono

• Uzuaka