Ughelli North Towns And Villages

Nigeria’s Delta State contains the Local Government Area of Ughelli North. Its headquarters are located in Ughelli.

As of the 2006 census, it had an area of 818 km2 and a population of 321 028.

The area’s postal code is 333.

Below is the complete list Of Towns And Villages In Ughelli North Local Government, Delta State, Nigeria:

1 Ughelli

• Afiesere

• Ekiugbo

• Ekrejebor

• Eruemukobwarien

• Iwhrekpokpo

• Iwhremaragha

• Iwhremaro

• Iwhreneneiwhreorie

• Ododegho

• Odovie

• Ofuoma

• Ogbovwan

• Ohwaro

• Oteri

• Otorwodo

• Uduere

• Ughelli

• Ujode

2 Agbarha

• Agbaide

• Agbarha-Otor

• Aghalokpe

• Awirha

• Edjeba

• Edjekemevor

• Edoide

• Ehwahwa

• Esemagidi

• Etefe

• Gana

• Idjerhe

• Ihwredju

• Imiroje

• Oghara

• Ogorode

• Okpara

• Omakoghwre

• Omavovwe

• Ophori

• Oteri

• Otokutu

• Owevwe

• Saniko

• Ujovwre

3 Ogor

• Ejekota

• Ogor

• Otogor

• Oviri

• Ovwodokpokpo

4 Evwreni

• Erhurigbedi

• Evwreni

• Ivwrorode

• Iwrorha

• Unenurhie

5 Owheru

• Agadama

• Aghanubi

• Akabanisi

• Avwon

• Erhuigbedi

• Erhuruwe

• Iwre-Egbo

• Ogode

• Oguname

• Ohoro

• Ophori-Uwedjor

• Ophrororo

• Oreba

• Owarovwon

• Uwheru

• Uwriche

• Uyode

6 Agbarho

• Ehwerhe

• Ekrerhavwe

• Ikweghwu

• Iteregbi

• Oguname

• Ohrerhe

• Okan

• Okorikpere

• Ophori

• Orho-Agbarho

• Orhokpokpo

• Oviri

• Ughwughelli

• Uvwiama

• Uvwiamuge

7 Orogun

• Aragba

• Eboh

• Ekrijezue

• Emonu

• Erhobaro

• Idjerhe

• Igbuku

• Imodje

• Obodeti

• Okoh-Idiopha

• Onyobru

• Orhokpokpo

• Orhomuru

• Orogun

• Otorho-Orogun

• Ovara-Umusu

• Ovara-Unukpo

• Sanubi

• Ugono

• Uzuaka