Oriade Towns And Villages

Oriade is in Osun State’s northeast. Ijesa people dominate. Its capital is Ijebu-Jesa at 7°41′00′′N 4°49′00′′E.

It’s 465 km2 and had 148,617 residents in 2006.

The postal code of the area is 233.

Below is the complete list Of Towns And Villages In Oriade Local Government, Osun State, Nigeria:

ijebu – Jesa Rarul District

 1.             Aba Lawani
 2.             Ijaregbe
 3.             Itegun

Iwoye District

 1.             Eti Oni
 2.             Ilo Ayegunle
 3.             Iwoye

Ijeda / Iloko District

 1.             Ijeda
 2.             Iloko

Erinmo / Iwaraja District

 1.             Erinmo
 2.             Ijimo
 3.             Iwaraja
 4.             Omo-Ijesha

Erin -Oke/Erin-Ijesa District

 1.             Erin-Ijesa
 2.             Erin-Oke
 3.             Igbelajewa

Ikeji -Ile District

 1.             Ikeji-Ile
 2.             Oko Orisakeji
 3.             Olobe-Ide

Ipetu -Ijesa District

 1.             Adedeji
 2.             Afinbiokin
 3.             Alabameta
 4.             Apoti
 5.             Asalu
 6.             Bolorunduro
 7.             Dagbaja
 8.             Ipetu Jesa
 9.             Lawaye
 10.             Oko
 11.             Oloruntedo
 12.             Onikoko
 13.             Orisunbare
 14.             Sawe

Ikeji Arakeji District

 1.             Akeji
 2.             Ikeji Arakeji
 3.             Olori-Oko
 4.             Owena Ijesa