Odo-Otin Towns And Villages

Odo Otin is a Nigerian LGA. Okuku is its headquarters.

The 2006 Nigerian census put its population at 134,110.

The Otin River gives the LGA its name.

Below is the complete list Of Towns And Villages In Odo-Otin  Local Government, Osun State, Nigeria:

Okuku District

 1.             Adegbite
 2.             Okuku

Okua / Ekusa District

 1.             Ekusa
 2.             Okua

Inisa / Obe / Agbeye Distrrict

 1.             Agbeye
 2.             Inisa
 3.             Ore

Ekosin / Iyeku District

 1.             EIesin-Funfun
 2.             Ekosin
 3.             Iyeku
 4.             Kosemani
 5.             Oiakunmodu
 6.             Olokumodo

Faji/Opete/Igbaye District

 1.             Ago Ayo
 2.             Faji
 3.             Idiroko
 4.             Igbaye
 5.             Imuleke
 6.             Opete

Ijabe /Ila /odo

 1.             Alapata
 2.             Igbotele
 3.             Ijabe
 4.             Ila-Odo
 5.             Opanda

Asi / Asaba / Oyan District

 1.             Asaba
 2.             Asi
 3.             Oyan