Odo-Otin Towns And Villages

Below is the complete list Of Towns And Villages In Odo-Otin  Local Government, Osun State, Nigeria:

Okuku District

 1.             Adegbite
 2.             Okuku

Okua / Ekusa District

 1.             Ekusa
 2.             Okua

Inisa / Obe / Agbeye Distrrict

 1.             Agbeye
 2.             Inisa
 3.             Ore

Ekosin / Iyeku District

 1.             EIesin-Funfun
 2.             Ekosin
 3.             Iyeku
 4.             Kosemani
 5.             Oiakunmodu
 6.             Olokumodo

Faji/Opete/Igbaye District

 1.             Ago Ayo
 2.             Faji
 3.             Idiroko
 4.             Igbaye
 5.             Imuleke
 6.             Opete

Ijabe /Ila /odo

 1.             Alapata
 2.             Igbotele
 3.             Ijabe
 4.             Ila-Odo
 5.             Opanda

Asi / Asaba / Oyan District

 1.             Asaba
 2.             Asi
 3.             Oyan