Ijero Towns And Villages

Ijero Ekiti is a city in the Nigerian state of Ekiti, located in West Africa. Ijero Ekiti is located in the northwest region of the state of Ekiti[1]. Ijero Ekiti is the Headcount of the Local Government. The primary languages spoken by the natives of Ijero Ekiti are the Ekiti dialect and Yoruba.

Below is the complete list Of Towns And Villages In Ijero Local Government, Ekiti State, Nigeria:

Ijero-Ekiti District

 • Aba-Owa Ajero
 • Abatuntun
 • Abedi
 • Aboro
 • Ajebandele
 • Ajeje
 • Arun
 • Balaloro
 • Boriowo
 • Eyigbo
 • Irapa
 • Jubili
 • Odo Oye
 • Odo-Ese
 • OkeAsa Farm-Stead
 • Okelogbo
 • Okoto
 • Ologbodudu
 • Saloro

Odo Owo District

 • Ijero-Ekiti
 • Odo Owo
 • Ipoti-Ekiti
 • Ayegunle-Ekiti
 • Iloro Ekiti
 • Ikoro

Ipoti-Ekiti District

 • Ajana Owa
 • Ijero Rd
 • Ile Olope Rd
 • Iloro Rd
 • Oke Adetila
 • Oke Eisinkin
 • Omolewa
 • Surulere

Ayegunle-Ekiti District

 • Idao
 • Ilukuno
 • Iroko
 • Temidire

Iloro Ekiti District

 • Ijurin
 • Iloro

Ikoro District

 • Ajioku
 • Arapate
 • Epe
 • Iparako
 • Kajola
 • Kanga & Alatarite
 • Lare
 • Odo Ikoro
 • Oke Ogboni
 • Oke Oja
 • Oke Oko
 • Olosun
 • Osan
 • Osun
 • Otun
 • Panu
 • Saloro
 • Soso