Ifedore Towns And Villages

Below is the complete list Of Towns And Villages In Ifedore Local Government, Ondo State, Nigeria:

Ipogun District

 1.             Aaye
 2.             Eti Oreseun
 3.             Ibule
 4.             Ikota
 5.             Ipon
 6.             Irese
 7.             Obo
 8.             Ologorere

Ijare District

 1.             Ayetoro
 2.             Odo-Esi
 3.             Ogbontitun
 4.             Otalo-Gboido
 5.             Post Office Are
 6.             Ugoba
 7.             Uye

Ilare District

 1.             Igbehin
 2.             Iro
 3.             Lare
 4.             Odofin

Igbara Oke District

 1.             Amaye
 2.             Asae
 3.             Ilero
 4.             Imokuti
 5.             Odo-Oja