Ehime Mbano Towns And Villages

Ehime Mbano is a local government area in Imo State, Nigeria. The postal code of the area is 472.

Below is the complete list Of Towns And Villages In Ehime Mbano Local Government, Imo State, Nigeria:

1 Ehim
• Ehime

2 Umueze ii

• Umueleke

• Umuike

• Umuodara

• Umuokwe

3 Umueze i

• Umualuwaka

• Umuanigo

• Umuawuchi

• Umuihim

• Umunanom

• Umuodu

4 Nsu

• Agbagbara

• Ezeoke

• Ihitte

• Ikpe

• Umuakagu

• Umuanunu

• Umudur

• Umuezeala I

• Umuezeala II

• Umunohu

• Umuopale

5 Umue-Zeala

• Umuezeala Ama

• Umuopala

6 Umun-Akanu

• Amazi

• Ezike/Umunagbala

• Ofeokwe

• Okpaziza

• Umuele

• Umueli

• Umuerim

• Umuezeala Ogwara

• Umugolo

• Umuja

• Umuola

7 Umunumo

• Eze/Obom

• Offor-Ama

• Ofo-Owerre

• Umuamunu

• Umuaro

• Umuchima

• Umuduruokoro

• Umuerir

• Umunghala

• Umuofeke

• Umuogwara

• Umuwoshe

8 Umualumalu/Umuihim

• Umudibia

• Umuihim

• Umuonyia

• Umuoparalum

9 Agbaja

• Abosi

• Dinka

• Mgbam

• Umuchakwe

• Umuduruaro

• Umuechele

• Umueke

• Umuemeke

• Umuimo

• Umuobia

• Umuofa

10 Umukabai

• Ngboroko

• Odoli

• Umaizi

• Umualuwoke

• Umuchoko

• Umuduru

• Umueze

• Umuezeala

• Umunkwa

• Umunwanekwu

• Umuodu

• Umuowere

11 Mzerem/Ikpem

• Ikwe I

• Ikwe II

• Mpam-Ikpem

• Njoke-Nzerem

• Nnegbe-Ikpem

• Nocha-Nzerem

• Umuagum-Nzerem

• Umueleala I

• Umueleala II

• Umueleke-Ikpem

• Umuobodo

• Umuoha-Nzerem

• Umuolimokoro-Nzerem

• Umuolo-Ikpem

• Umuosu-Nzerem