Wammako Towns And Villages

Below is the complete list Of Towns And Villages In Wammako Local Government, Sokoto State, Nigeria:

Wammako District

 1. Gedawa
 2. Gwamatse
 3. K/Kimba
 4. Kamatta
 5. Kaura Kamba
 6. Wammako

Gumbi District

 1. Gumbi
 2. Kalambaina
 3. Kasarawa
 4. Wajake

Dundaye District

 1. Dundaye
 2. Gidan Buba
 3. Gidan Hamidu
 4. Gidan Kaya
 5. Gidan Yaro
 6. Gumborawa