Urue-Offong/Oruko Towns And Villages

Below is the complete list Of Towns And Villages In Orue-Offong Local Government, Akwa Ibom State, Nigeria:

Afaha District

 1. Okpo
 2. Uboro Oron

Mbodong District

 1. Abiak Elibi
 2. Anai Okpo
 3. Edok
 4. Eyetong
 5. Eyo Eyekip
 6. Eyo Okwong
 7. Eyo Ufuo
 8. Eyo Uwesong
 9. Eyo Uya
 10. Eyobiasang
 11. Eyokpifie
 12. Eyulor
 13. Oduonim Isong Inyang
 14. Oduonim Oro
 15. Okossi
 16. Ubodung
 17. Udung Eta
 18. Udung Okpor
 19. Udung Uwe
 20. Ukuda
 21. Urue Offong

Ibighi District

 1. Okuko
 2. Oyoku Ibighi
 3. Oyubia
 4. Uya Oron

Ukwong District

 1. Ibetong-Eweme
 2. Ikpe
 3. Mbokpu-Eyo-Ima
 4. Mbokpu-Eyokan
 5. Mbukup-Uko-Akai

Okiuso District

 1. Atte
 2. Umeme

Ebughu District

 1. Elei
 2. Ibetong Nsie