Ezza Towns And Villages

Ezza is a local government area located in Ebonyi state in south-eastern Nigeria.

Below is the complete list Of Towns And Villages In Ezza Local Government, Ebonyi State, Nigeria:

Amazu District

 1. Amuda
 2. Enyima
 3. Ndiaguazu
 4. Ndufu I
 5. Ndufu II
 6. Ngbo
 7. Ntezi
 8. Omege
 9. Onoffia
 10. Onueke

Ekka District

 1. Azu-Ugwu
 2. Azuakparata
 3. Egu Eke
 4. Ekka Village
 5. Intergration
 6. Ndiagu
 7. Ndufu
 8. Ugrodo

Oriuozor District

 1. Umuezeali
 2. Umuezekwe
 3. Umuigboke
 4. Umuome
 5. Umuouru

Amana District

 1. Agbakoro
 2. Agbamegidi
 3. Aghamehu
 4. Amefi
 5. Egogbo
 6. Eguazuwhu I
 7. Ndeguazu
 8. Ndiagu Okaria
 9. Ndufu
 10. Ohaike
 11. Ohuoguazuwhu II
 12. Okaria
 13. Tatakwu

Achara-Ezza District

 1. Abam
 2. Amebia
 3. Ekerigwe
 4. Ndiagu
 5. Ndioffia
 6. Ndufu Ukwuachi
 7. Ndufu-Amelu
 8. Ndufu-Azuinyirigwu
 9. Ngbogoroafunu

Ikwato Idembia District

 1. Amaparata
 2. Azueseikpa
 3. Azuide
 4. Inyimagu
 5. Ndiagu
 6. Ndufu-Ide
 7. Ngambo
 8. Ochuhuagba
 9. Odagere
 10. Ohaffia
 11. Ohage
 12. Ohangbe
 13. Onugbo
 14. Onuorieagu
 15. Ugwuogo
 16. Ugwuogo Agu

Umunw-Agu District

 1. Agbakoro
 2. Akpugo
 3. Amagbia
 4. Enurim
 5. Enya-Gharaigwe
 6. Enyadilogu
 7. Eziga
 8. Ndufu
 9. Odagere
 10. Omaji
 11. Omege
 12. Orogbodo
 13. Orokome

Ugboji District

 1. Achiagu
 2. Akpurata
 3. Azuinyima
 4. Ebushike
 5. Mgbalibe
 6. Ndiegu
 7. Obaju
 8. Ogbojiegu
 9. Ohuola
 10. Onunworie

Ameka District

 1. Amagim
 2. Amalekwune
 3. Amaogwe
 4. Ihoto
 5. Ndiaguazu-Amajim
 6. Ndiaguazu-Amalekwune
 7. Ndufu-Amalokwune

AmaEzekwe District

 1. Agbakoro
 2. Eguefium
 3. Iddao
 4. Ndegeazu
 5. Nudufu
 6. Omege

Amudo District

 1. Agbaja
 2. Akwunagu
 3. Anyadilogu
 4. Equinyima
 5. Ndiagu
 6. Ndueguazu
 7. Nduwhu
 8. Odoko
 9. Ohetekwe
 10. Okpagu

Ezzama District

 1. Ameta
 2. Ekelebi
 3. Ishieke
 4. Ndiagakp
 5. Ndiagu
 6. Ohanya
 7. Okaleka-Opazeka
 8. Onicha
 9. Onunwafor
 10. Orokonu

Okffia District

 1. Agukwuchie
 2. Ananchi
 3. Azuagu
 4. Azuide
 5. Enigwe
 6. Evirigu
 7. Ezufu
 8. Igwefere
 9. Ndiaguazu
 10. Nwakparata
 11. Obioma
 12. Odagere
 13. Ofutu
 14. Ogbenu
 15. Oguzaraonweya
 16. Ojiegbo
 17. Okalieru
 18. Onuagbonyi
 19. Uhuagba

Inyere District

 1. Amagu
 2. Umuechem
 3. Umuefi
 4. Umuobi

Amagu District

 1. Amagu
 2. Ekwetekwe
 3. Ekwurukwu
 4. Enyim
 5. Igbeagu
 6. Ikwerikwo
 7. Isiofffia
 8. Ndufu Ndeguazu
 9. Odeligbo
 10. Ohaigbo
 11. Ohaoffia
 12. Okeagba
 13. Oshugbo
 14. Ugbodo
 15. Ugbonia

Amawula District

 1. Amachi
 2. Amaefi
 3. Ameka
 4. Egwudinagu
 5. Ekebengwene
 6. Ekwetekwe
 7. Igweledoha
 8. Izekwe
 9. Ohankwu
 10. Omege

Nkomoro District

 1. Effium
 2. Egwudilegu
 3. Nkporume
 4. Umuefi

Umuoga-Hara District

 1. Enyim
 2. Ndiaguazu
 3. Oghara Ugo
 4. Okposi

Nsokara District

 1. Amachi
 2. Amaefi
 3. Ameka
 4. Egwudinagu
 5. Ekebengwene
 6. Ekwetekwe
 7. Igweledoha
 8. Izekwe
 9. Ohankwu
 10. Omege

Nkomoro District

 1. Agbakoro
 2. Azuafor
 3. Igweledoha
 4. Ndeguazu
 5. Obike
 6. Ohinya
 7. Omegu
 8. Onuafor
 9. Udenyi

Umue-Ezeoka District

 1. Ekwetekwe
 2. Ndegu
 3. Ndeguazu
 4. Udenyi

Amuda District

 1. Ikeregu
 2. Ojorokpo

Umueze-Koha District

 1. Anyagharigwe
 2. Ededegu
 3. Ndeagazu
 4. Ohatekwe
 5. Okaleru
 6. Okposi
 7. Omege
 8. Oshiegbe
 9. Owunweke
 10. Ugbona