Tureta Towns And Villages

Below is the complete list Of Towns And Villages In Tureta Local Government, Sokoto State, Nigeria:

 1. Bimasa
 2. Bimasa Lofa
 3. Dorawa
 4. Duma Nasarawa
 5. Fura-Girke
 6. G/kare
 7. Kawara
 8. Kuruwa
 9. Kwarare
 10. Ruga Budda
 11. Tureta