Toungo Towns And Villages

Toungo is a city and Local Government Area in the Nigerian state of Adamawa.

Below is the complete list Of Towns And Villages In Toungo Local Government, Adamawa State, Nigeria:

Tungo

 •             Ardo Sambo
 •             Arne Da Bako
 •             Baba
 •             Bavehi
 •             Dameji
 •             Galabje
 •             Gamti
 •             Gasa-Nappi
 •             Gemda
 •             J. Dewa
 •             Kilta
 •             Kubali
 •             Kubore
 •             Labore
 •             Mao Habe
 •             Mayo Dukein
 •             Nuibago
 •             Sabongai

Kini

 •             Adany Jim
 •             Bauchi Gusa
 •             Dichire
 •             Galabiye
 •             Kini Forest
 •             M. Kom
 •             Samkin Baka
 •             Tim Koron

Gamu

 •             Babre
 •             Badu
 •             Biniji
 •             C. Nadu
 •             Mai Fula
 •             Nayini
 •             Simdagau
 •             Sungwara
 •             Tafida
 •             Tapare
 •             Timdoga

Dawo

 •             Adamu
 •             Biniji
 •             Dananji
 •             Ganti
 •             Jiman Buwanga
 •             Jimon
 •             Kagin Baba
 •             M. Jaja
 •             Nappi
 •             Okalat
 •             Songeli
 •             Tapore
 •             Taraba
 •             Timbangor