Surulere Towns And Villages

Surulere is a Local Government Area in the state of Oyo in Nigeria. Iresa-Adu is the location of its headquarters.

According to the 2006 census, its area is 23 km2 and its population is 142,070.

Oko-Irese, Iresa-Adu, Igbon, and Iresa-Apa are some of the local government’s municipalities.

Below is the complete list Of Towns And Villages In Surulere Local Government, Oyo State, Nigeria:

Iresadu / Arolu District           

Adudu

Aganyan

Alagbede

Alayin-Elebekebe

Arolu

Ayetoro

Baasa

Baba Egbe

Elesinmeta

Fasina

Gbena

Idi Opele

Idi oro

Idi-ori

Igboile

Ikle Odu

Ikunsin

Ilosin

Iranyin

Iregba

Iregba Bankole

Iresaapa

Iresadu

Kulodi

Labanju

Labode

Lekewogbe

Maya

Ogala

Ojo

Okiti

Olowosoke

Olukosi

Omonijuku

Pooro

Sadiwin

Sapati

Yakoyo

Oko District

Aagba Ijado

Ajagunsi

Aserawo

Bale Oba

Ebila-Temidire

Ikolo

Ilajue

Ilogbo

Ipasa

Iware

Laege

Mayin

Mumi

Odanbon-Adare

Ogede

Oko

Okolo

Onikeke

Oosu

Origi

Owoaso

Iwofin District

Aba Araoye

Ajegunle

Alayin

Bagbaji

Budo Oni Eran

Igbo-Ile

Iwofin

Oke-Asaa

Olorombo

Onisa

Oniyeya

Opatoyin

Owode

Temidire
Panda

Gambari/Baya District

Aba Kae

Abewo

Abogunde

Abuduka

Ajase

Alate

Aresejowi

Asileke

Baya Oje

Biro

Egbeda

Gambari

Gbede

Igbon

Iyelu

Jabata

Kangi

Mumuni

Olooye

Oloya

Paasi

Patiko Oloya