Sule Tankarkar Towns And Villages

Below is the complete list Of Towns And Villages In Sule Tankarkar Local Government, Jigawa State, Nigeria:

1  Sule  Tankar-kar

• Amanga

• Asayaya

• Baldi

• Dadda

• Dangwanki

• Danmakama

• Danyardi

• Galadi

• Jeke

• Keke

• Maizuwo

• Matoya

• Sule Tankarkar

• Togai

• Tsamiya

• Uban Dawaki

• Yan Damo