Madagali Towns And Villages

Below is the complete list Of Towns And Villages In Madagali Local Government, Adamawa State, Nigeria:

Madagali

 •             Bebel
 •             Chakawa
 •             Ghunilse
 •             Gilma
 •             Sukur Daurawa
 •             Sukur Settlement
 •             Turtakiva
 •             Viengo
 •             Visik
 •             Visik Mattakam
 •             Wagga
 •             Yebango

Kirchinga

 •             Dagali
 •             Gadamayo
 •             Kirchinga
 •             Kopa
 •             Kwammnu
 •             Maigana
 •             Maradi
 •             Shuwari
 •             Wurongayandi

Duhu

 •             Duhu
 •             Dzuel
 •             Giwa Bula
 •             Kojiti
 •             Kuburshuwa
 •             Kuda
 •             Kwakwaghu
 •             Kwalbadi
 •             Kwambula
 •             Lumadu
 •             Mayowandu
 •             Njahili
 •             Pallam
 •             Shuwa
 •             Thalwancina
 •             Tsitil
 •             Wurogas
 •             Zhau

Sukur

 •             Damai Kasa
 •             Damai Sama
 •             Giwa Higgi
 •             Gubla
 •             Jelang
 •             Kurang
 •             Mafer
 •             Magar
 •             Mildo Shalmi
 •             Mildo Vapura
 •             Muduvu
 •             Ndalmi
 •             Rugudum
 •             Sukur
 •             Wakara
 •             Wula Mango

Gulak

 •             Bakin Dutse
 •             Bitiku
 •             Dar
 •             Gadadamayo
 •             Gadadamayo uda
 •             Ghantsa
 •             Ghumbili
 •             Guak
 •             Gwaram
 •             Hashi
 •             Hyambula I
 •             Hyambula II
 •             Iirsa
 •             Jalingo
 •             Kafin Hausa
 •             Kaya
 •             Kubu
 •             Kuda Wazu
 •             Kwamda
 •             Lamore
 •             Makwan
 •             Pambul
 •             Tsidla
 •             Wanuki
 •             Yinagu