Kafin Towns And Villages

Kafin Hausa is a Local Government Area in Nigeria’s Jigawa State. It has its headquarters in the city of Kafin Hausa.

According to the 2006 census, it has an area of 1,380 km2 and a population of 271,058.

The area’s postal code is 731.

The now-extinct Shirawa and Teshenawa languages were originally spoken in Kafin Hausa.

Below is the complete list Of Towns And Villages In Kafin Local Government, Jigawa State, Nigeria:

1  Bulangu

• Bulangu

• G/Dadada

• Gamatuwai

• Gamayin

• Gilador

• Hago

• Jabo

• Kaigamari

• Karalbali

• Kullimi

• Kwatalo

• Majawa

• Mexam

• Safa

• Shakato

• Shakato Etd

• Shamakeri

• Yayari

• Zango Kura

Kafin Hausa

• Abdallawa

• Adaraushe

• Ashuran

• Auno

• Baraduwa

• Baushe

• D/Kyaure

• Damadumin toka

• Gafasa

• Gafaya

• Kafin Hausa

• Kanzan

• Kazalewa

• Kore

• Kununu

• Kutugu

• Maruko

• Maruwa

• Masassadi

• Maseri

• Ruba

• Sarawa

• Wuiwui

• Zzgo Digaci