Ikara Towns And Villages

Below is the complete list Of Towns And Villages In Ikara Local Government, Kaduna State, Nigeria:

1 Ikara

• Auchan

• Chara

• Dan-Lawal

• Furana

• Ikara

• Janfalan

• Jibis

• Kankanki

• Kurmin Jau

• Kurmin Kogi

• Kwari

• Makurdi

• Malilanchi

• Pala

• Saulawa

• Saya-Saya

Paki

• Allab-Gaba

• Baulawa

• Buchan

• Bunji

• Kakau

• Kuya

• Kwari

• Paki

• Rinji

• Romi

• Vauran

• Yalwa Deji

• Yauran