Ifelodun Towns And Villages

Ifelodun is a Local Government Area in Osun State, Nigeria. It has its headquarters in the city of Ikirun.

According to the 2006 census, Ifelodun has an area of 114 km2 and a population of 96,748.

The LGA headquarters at Ikirun are located around 10 minutes north of the state capital, Osogbo.

Below is the complete list Of Towns And Villages In Ifelodun Local Government, Osun State, Nigeria:

Ikirun District

 1.             Dagbolu
 2.             Ikirun
 3.             Jagun
 4.             Oluode
 5.             Saba

Obagun District

 1.             Abule Bale
 2.             Abule Ologoro
 3.             Aogun
 4.             Eesa Oke Suru
 5.             Igbo Ilamu
 6.             Igbo Iroko
 7.             Obagun
 8.             Oke Ogun
 9.             Olorunsogo

Ekoende District

 1.             Abule
 2.             Abule Elega
 3.             Abule Idi-Irin
 4.             Abule Mokoye
 5.             Abule Olufi
 6.             Eko Ajala
 7.             Eko Ende
 8.             Olodan

Iba District

 1.             Alaaro
 2.             Aoku
 3.             Iba
 4.             Iga Saliu
 5.             Igalambe
 6.             Isale Aisin
 7.             Ojomu
 8.             Okose

Otan Aiye – Gaaju District

 1.             Otan aiyebaju
 2.             Township