Ifelodun Towns And Villages

Below is the complete list Of Towns And Villages In Ifelodun Local Government, Osun State, Nigeria:

Ikirun District

 1.             Dagbolu
 2.             Ikirun
 3.             Jagun
 4.             Oluode
 5.             Saba

Obagun District

 1.             Abule Bale
 2.             Abule Ologoro
 3.             Aogun
 4.             Eesa Oke Suru
 5.             Igbo Ilamu
 6.             Igbo Iroko
 7.             Obagun
 8.             Oke Ogun
 9.             Olorunsogo

Ekoende District

 1.             Abule
 2.             Abule Elega
 3.             Abule Idi-Irin
 4.             Abule Mokoye
 5.             Abule Olufi
 6.             Eko Ajala
 7.             Eko Ende
 8.             Olodan

Iba District

 1.             Alaaro
 2.             Aoku
 3.             Iba
 4.             Iga Saliu
 5.             Igalambe
 6.             Isale Aisin
 7.             Ojomu
 8.             Okose

Otan Aiye – Gaaju District

 1.             Otan aiyebaju
 2.             Township