Guri Towns And Villages

Below is the complete list Of Towns And Villages In Guri Local Government, Jigawa State, Nigeria:

1  Guri

• Abunabo Bulama

• Adiyani Fulani

• Bulama

• Dawa Bulama

• Gadya Bulama

• Gagiya Bulama

• Garbagal Bulama

• Garin Bulama

• Garin Buluma

• Garin Mai-Ung.Cadu a m

• Garin Mai-Unguwa

• Grin Mai -Unguwa

• Guri

• Kadira

• Ladiya

• Margadu

• Musari Dagana