Ejigbo Towns And Villages

Below is the complete list Of Towns And Villages In Ejigbo Local Government, Adamawa State, Nigeria:

Ejigbo District

 1.             Ayegbogbo
 2.             Ejigbo
 3.             Ike
 4.             Isundunrin
 5.             Iwata

Olla District

 1.             Agurodo
 2.             Aye
 3.             Isoko
 4.             Masifa
 5.             Oguro
 6.             Olla

Ilawo District

 1.             Aato
 2.             Abogunde
 3.             Adegeedo
 4.             Adori-Oke
 5.             Afake
 6.             Aponla
 7.             Ayegunle
 8.             Idigba
 9.             Igbon
 10.             Ijinibota
 11.             Ika
 12.             Ilawo
 13.             Inisa I
 14.             Inisha II
 15.             Isundurin
 16.             Ologege
 17.             Olorin
 18.             Olosinmo
 19.             Osuntedo
 20.             Songbe

Ife-Odan District

 1.             Ife-Odan
 2.             Olori
 3.             Owu