Egbedore Towns And Villages

Egbedore is a Local Government Area in Nigeria’s Osun State. Its headquarters are located at 7°46′00′′N 4°24′00′′E in the village of Awo.

According to the 2006 census, it has an area of 270 km2 and a population of 74,435 people.

The area’s postal code is 232.

Below is the complete list Of Towns And Villages In Egbedore Local Government, Osun State, Nigeria:

Egbedore Disrict

 1.             Abe-Ade
 2.             Aboguade
 3.             Adewolu
 4.             Ajeja
 5.             Akinlade
 6.             Alagbaa
 7.             Alate
 8.             Alokolejere
 9.             Awo
 10.             Ayidina
 11.             Baale
 12.             Eleran
 13.             Eniso
 14.             Gbanla
 15.             Ile-Iya-Agba
 16.             Ile-Oku
 17.             Jakoto
 18.             Kuleogbo
 19.             Ogbagada
 20.             Ojisum
 21.             Olokisa
 22.             Olope
 23.             Olufinran-Isale
 24.             Olufiran-Oke
 25.             Onilai

Ojo District

 1.             Aba Agberi
 2.             Abere
 3.             Akogun
 4.             Alaro Elemo
 5.             Areago
 6.             Aro
 7.             Asalu
 8.             Asipa
 9.             Bara
 10.             Ekerin
 11.             Ijagemo
 12.             Ilora
 13.             Imofo
 14.             Iseki
 15.             Iya Agba
 16.             Iyalode
 17.             Jagun
 18.             Lado
 19.             Oloode
 20.             Oloso
 21.             Onipara
 22.             Oose
 23.             Otun
 24.             Seriki

Iwoye / Origo District

 1.             Alasan
 2.             Ekuro
 3.             Ekusa
 4.             Iddo
 5.             Iwoye
 6.             Origo

Iragberi District

 1.             Iragberi

Ikotun District

 1.             Aba Ajao
 2.             Abudo
 3.             Adeyeyi
 4.             Aronwa
 5.             Ebunlaope
 6.             Eleran
 7.             Ga Fulani
 8.             Ikepa
 9.             Laroyan
 10.             Obadon
 11.             Obanisuwa
 12.             Olufiran
 13.             Woru

Ara District

 1.             Aba-Ope
 2.             Abogunde
 3.             Ajo
 4.             Alasan
 5.             Ara
 6.             Arun
 7.             Awo-Alara
 8.             Balogun
 9.             Bara
 10.             Ebunla
 11.             Falansa
 12.             Ilawe
 13.             Lado
 14.             Lamokun
 15.             Olobu Ara
 16.             Onadimu
 17.             Ooye
 18.             Yemope

Okinni District

 1.             Aigbagbon
 2.             Aigbe
 3.             Alaadota
 4.             Alapupu
 5.             Ateri
 6.             Idi-Mangoro
 7.             Igbokiti (I & II)
 8.             Oke-Agunbelewo

Ido Osun District

 1.             Adeniran
 2.             Adeyi
 3.             Awaro
 4.             Egbedi
 5.             Fulani
 6.             Iloba
 7.             Ofatedo
 8.             Ojutu
 9.             Oke-Osun
 10.             Olojo
 11.             Olorunsogo
 12.             Oni-Malu
 13.             Ponpola