Boripe Towns And Villages

Boripe is a Local Government Area in Nigeria’s Osun State. The organization’s headquarters are located in Iragbiji.

As of the 2006 census, it had a land area of 132 km2 (51 sq mi) and a population of 139,357.

The area’s postal code is 230.

Below is the complete list Of Towns And Villages In Boripe Local Government, Osun State, Nigeria:

Iragbiji District

 1.             Aromadu
 2.             Banji Elegun
 3.             Egbeda
 4.             Elemo
 5.             Esa
 6.             Goregun
 7.             Idi Osan
 8.             Inurin
 9.             Iragbiji
 10.             Morifin
 11.             Odebudo
 12.             Olukosin
 13.             Oyo

Aagba / Ororuwo District

 1.             Aagba
 2.             Amola
 3.             Aru
 4.             Aweda
 5.             Elere
 6.             Fadele
 7.             Obada
 8.             Ororuwa
 9.             Otake

Ada District

 1.             Ada
 2.             Alomi
 3.             Aweda
 4.             Erinwo
 5.             Loba
 6.             Okeigbo

Iree District

 1.             Egbejoda
 2.             Iloko
 3.             Imuleke
 4.             Iree