Boripe Towns And Villages

Below is the complete list Of Towns And Villages In Boripe Local Government, Osun State, Nigeria:

Iragbiji District

 1.             Aromadu
 2.             Banji Elegun
 3.             Egbeda
 4.             Elemo
 5.             Esa
 6.             Goregun
 7.             Idi Osan
 8.             Inurin
 9.             Iragbiji
 10.             Morifin
 11.             Odebudo
 12.             Olukosin
 13.             Oyo

Aagba / Ororuwo District

 1.             Aagba
 2.             Amola
 3.             Aru
 4.             Aweda
 5.             Elere
 6.             Fadele
 7.             Obada
 8.             Ororuwa
 9.             Otake

Ada District

 1.             Ada
 2.             Alomi
 3.             Aweda
 4.             Erinwo
 5.             Loba
 6.             Okeigbo

Iree District

 1.             Egbejoda
 2.             Iloko
 3.             Imuleke
 4.             Iree