Babura Towns And Villages

Below is the complete list Of Towns And Villages In Babura Local Government, Jigawa State, Nigeria:

2. Bebur

• Babura

• Bai Ali

• Batali

• Bulo

• Burukum

• Dorawa

• Garu Gudi

• Gaskoli

• Giginya

• Insharuwa

• Jigawa

• K. Zumi

• Kafin Rabo

• Kandi

• Kanya Banna

• Kyanbo

• R. Tsamiya

• Tasakwasa