Auyo Towns And Villages

Below is the complete list Of Towns And Villages In Auyo Local Government, Jigawa State, Nigeria:

 • 1  Auyo
 • o Adaha
 • o Auyakayi
 • o Auyan
 • o Auyo
 • o Ayama
 • o Gamafuwai
 • o Gamsarka
 • o Gatafa
 • o Guyu
 • o Kafur
 • o Safa Babba
 • o Tsidir
 • o Unik