Idah Towns And Villages

Idah is a city in Kogi State, Nigeria, located on the eastern bank of the Niger River in Nigeria’s middle belt region.

It is the capital of the Kingdom of Igala and a Local Government Area covering 36 km2. At the 2006 census, Idah had a population of 79,815 people.

Below is the complete list Of Towns And Villages In Idah Local Government, Kogi State, Nigeria:

Idah

 •             Abujaga
 •             Agalugbaje
 •             Akpo
 •             Akuta
 •             Alade
 •             Aladgbajadu
 •             Alakome
 •             Alimoke
 •             Alla-Okweje
 •             Angwajuma
 •             Chekene
 •             Ede
 •             Ede-Adejoh
 •             Edeke
 •             Efuh
 •             Ejofe
 •             Ekwokata
 •             Etoba
 •             Ichala
 •             Ichijenu
 •             Idah
 •             Idoma
 •             Ijobe
 •             Inene
 •             Kaka
 •             Lafi
 •             Nwajala
 •             Obajadaka
 •             Ochijenu
 •             Odobu
 •             Odogu
 •             Offa
 •             Ofugo
 •             Ogaine
 •             Ogba-Dichi
 •             Ogwojibo
 •             Ohiji
 •             Ojebe
 •             Ojibgo
 •             Ojigagala
 •             Ojuba
 •             Okeku
 •             Okele-Agaldoko
 •             Okele-Ocheje
 •             Okele-Ohinem
 •             Olaji
 •             Onah
 •             Onugwa
 •             Onyemu
 •             Ota
 •             Ugwoda
 •             Ukwaga

Ofulko

 •             Ajire
 •             Ala-Akabe
 •             Ala-Ogboyaga
 •             Ala-Okpoga
 •             Egbahieme
 •             Etutu
 •             Ikpudu-Kaji
 •             Inene
 •             Iyogbo
 •             Obaloko
 •             Ofuloko
 •             Ogbajele
 •             Ogoji
 •             Ojuro-Afu
 •             Okenya
 •             Okopolo
 •             Okpachala
 •             Okpakpata
 •             Okpo
 •             Okpo-Iyoloko
 •             Okpocti-Aja
 •             Okuta-Eluhe
 •             Orunu
 •             Ujagba
 •             Ukpologu

Oforrachi

 •             Abolinyagayaga
 •             Achiokpa
 •             Agamaka
 •             Aguroko
 •             Ajodanwu
 •             Akinie
 •             Akuba
 •             Alade
 •             Anambra
 •             Angba
 •             Apata
 •             Atanegume
 •             Buga
 •             Eche-Aba
 •             Eji-Elanyi
 •             Eke-Aminenga
 •             Emachi
 •             Eto Alkura
 •             Ihiame
 •             Ikpokawo
 •             Iyegu
 •             Ofejiji
 •             Ofobu
 •             Ofodo
 •             Ofokpiye
 •             Oforachi
 •             Ogbololi
 •             Ogbomucha
 •             Ogbotobo
 •             Ogobogbo
 •             Ogwomichi
 •             Oji Omaji
 •             Ojodu
 •             Ojokuta
 •             Ojuwo
 •             Okagbo
 •             Okaimili
 •             Okeku
 •             Oko-Agwu
 •             Oko-Ikere
 •             Okobu
 •             Okoma
 •             Okula-Ameji
 •             Olefu-Oko-Tikpa
 •             Olichekpe
 •             Otochi
 •             Ugbedomagu
 •             Ukpekpele
 •             Uro-Agada
 •             Urodu
 •             Utoro
 •             Uwowo

Adoru

 •             Aduku
 •             Agbamofa
 •             Agbokete
 •             Agboni
 •             Agejojo
 •             Ajiongu
 •             Ajonuche-Oko
 •             Alaba
 •             Alakwa
 •             Amejekpo
 •             Ameke
 •             Aneke
 •             Apata
 •             Arefe
 •             Ata
 •             Ayi-Kpele
 •             Ekpotoko
 •             Emuchi
 •             Epete
 •             Eti-Akpacha
 •             Ibochi
 •             Igbope Okealuju
 •             Ikare
 •             Ikare-Ojefu
 •             Imere
 •             Obolimi
 •             Ocheja
 •             Ofakpa
 •             Ofe-Anwa
 •             Ofejiji
 •             Off
 •             Oforachi
 •             Ogaji-Gwu
 •             Ogane-offu
 •             Ogbaligbo
 •             Ogbe-Adige
 •             Ogbogbo
 •             Ogbolimi
 •             Ojajuna
 •             Ojete
 •             Ojodoma
 •             Ojokuta
 •             Oko-Oma
 •             Okpabioko
 •             Okpe
 •             Opada
 •             Otobo-Adogulu
 •             Ugbatugba