Atiba Towns And Villages

Atiba is a Local Government Area in the Nigerian state of Oyo. Its headquarters are located in Offa Meta.

It has an area of 1,757 km2 and, as of the 2006 census, a population of 168,246.

The area’s postal code is 203.

Below is the complete list Of Towns And Villages In Atiba Local Government, Oyo State, Nigeria:

 • Aaatan
 • Abolupe
 • Afonja
 • Agbaa
 • Agbaakin
 • Agbaka
 • Agbalowo-Asa
 • Agberinde
 • Agunpopo
 • Ajalaruru
 • Ajegunle
 • Ajikobi
 • Akaparo
 • Akinku
 • Alaafin Palace
 • Alubata
 • Alusekere
 • Are-Eromasanyin
 • Aremo Area
 • Asanminu
 • Ashamu
 • Ashipa
 • Ayetoro
 • Baago
 • Balogun Maje
 • Bangudu
 • Basorun
 • Ekesan
 • Eleke
 • Elerinle
 • Elewi
 • Gaa Bale Fulani
 • Gbangba Taylor
 • Gbanta
 • Ijawaya
 • Ikolaba
 • Ile-Ewe
 • Ilowagbade
 • Ilusinmi
 • Iyalamu
 • Jowo Ese
 • Keeto
 • Koloko
 • Koso
 • Lagbondoko Area
 • Latula
 • Obagbori
 • Ode Moje
 • Ofa-Meta
 • Ogbegbe
 • Oke Oloola Area
 • Oke-Afin Area
 • Olokun Esin
 • Olugbile
 • Ona-Aka
 • Onireko
 • Onre Bare
 • Oota
 • Oridota
 • Origbemidele
 • Orokoroko
 • Otefon
 • Saakin
 • Saamu
 • Sabo
 • Sangolokeke
 • Sarumi
 • St. Andrews Area
 • Tak