List of Towns, Villages and Cities in Conwy


Conwy (/ˈkɒnwi/, Welsh: [ˈkɔnʈɨ] ⓘ), which used to be called Conway in English, is a walled market town, community, and the county borough seat of Conwy in North Wales.

The castle and walled town are on the west shore of the River Conwy, facing Deganwy, which is on the east shore.

The town used to be in Gwynedd, and before that it was in Caernarfonshire.

The community, which includes Deganwy and Llandudno Junction, had 14,753 people living in it in 2011.

According to an ONS estimate, there were 116,200 people living in the wider Conwy County Borough.

Here is a list of cities, towns, places, and villages in Conwy, Wales:

 1. Abergele
 2. Afon y Foel
 3. Alwen
 4. Alwen Reservoir
 5. Bae Cinmel (Kinmel Bay)
 6. Bae Colwyn (Colwyn Bay)
 7. Bae-Penrhyn (Penrhyn Bay)
 8. Belgrano
 9. Betws-y-Coed
 10. Betws-yn-Rhos
 11. Blaenau Dolwyddelan
 12. Bont-newydd
 13. Brymbo
 14. Bryn Dulas
 15. Bryn Pydew
 16. Bryn Rhyd-yr-Arian
 17. Bryn-rhys
 18. Bryn-y-maen
 19. Brynmorfudd
 20. Bylchau
 21. Capel Curig
 22. Capel Garmon
 23. Capel Siloam
 24. Capelulo
 25. Carrog
 26. Castell
 27. Cefn Berain
 28. Cefn-brith
 29. Cefn-coch
 30. Ceirw
 31. Cerrigydrudion
 32. Chweffordd
 33. Cledwen
 34. Colwyn Bay (Bae Colwyn)
 35. Craig-y-don
 36. Cwm Penmachno
 37. Dawn
 38. Ddu
 39. Deganwy
 40. Dinas Mawr
 41. Dinmael
 42. Dolgarrog
 43. Dolwen
 44. Dolwyd
 45. Dolwyddelan
 46. Dulas
 47. Dwygyfylchi
 48. Eglwysbach
 49. Elwy
 50. Esgyryn
 51. Garizim
 52. Gele
 53. Gell
 54. Gelyn
 55. Glanwydden
 56. Glasfryn
 57. Graig
 58. Great Ormes Head
 59. Groes
 60. Gwytherin
 61. Gyffin
 62. Hendre-ddu
 63. Henryd
 64. Kinmel Bay (Bae Cinmel)
 65. Llanbedr-y-cennin
 66. Llanddoged
 67. Llanddulas
 68. Llandrillo-yn-Rhos
 69. Llandudno
 70. Llandudno Junction
 71. Llanelian yn-Rhos
 72. Llanfair Talhaiarn
 73. Llanfairfechan
 74. Llanfihangel Glyn Myfyr
 75. Llangernyw
 76. Llangwm
 77. Llannefydd
 78. Llanrhos
 79. Llanrwst
 80. Llansanffraid Glan Conwy
 81. Llansannan
 82. Llechwedd
 83. Llugwy
 84. Llyn Brenig
 85. Llyn Cowlyd Reservoir
 86. Llyn Eigiau Reservoir
 87. Llysfaen
 88. Machno
 89. Maerdy
 90. Melin-y-coed
 91. Merddwr
 92. Mochdre
 93. Moelfre
 94. Mynydd Marian
 95. Nant-y-felin
 96. Nant-y-pandy
 97. Nant-y-Rhiw
 98. Nebo
 99. Old Colwyn
 100. Pabo
 101. Padog
 102. Pandy Tudur
 103. Penmachno
 104. Penmaen Rhos
 105. Penmaenan
 106. Penmaenmawr
 107. Pennant
 108. Penrhyn Bay (Bae-Penrhyn)
 109. Penrhyn side
 110. Pensarn
 111. Pentre Isaf
 112. Pentre-bont
 113. Pentre-llyn-cymmer
 114. Pentre-uchaf
 115. Pentrefelin
 116. Pentrefoelas
 117. Pont-y-pant
 118. Porth-llwyd
 119. Rhandir
 120. Rhos-on-Sea
 121. Rhyd-y-foel
 122. Rhydgaled
 123. Rhydlydan
 124. Rowen
 125. St George
 126. Tal-y-Bont
 127. Tal-y-cafn
 128. Tan-lan
 129. Tan-y-fron
 130. Terfyn
 131. Towyn
 132. Trefriw
 133. Trofarth
 134. Ty-mawr
 135. Ty-nant
 136. Tynyfedw
 137. Tywyn
 138. Ysbyty Ifan

See Cities and Towns in other counties in Wales below:

Scroll to Top