List of Towns, Villages and Cities in Ceredigion


The English word for Ceredigion is KERR-ə-DIG-ee-ʙn. /-iɒn/ -ee-on in the US, Welsh: [kɻrɻˈdɥɡjɦn] ⓝ), which used to be called Cardiganshire, is a county in the western part of Wales.

Powys is to the east, Carmarthenshire and Pembrokeshire are to the south, and the Irish Sea is to the west.

To the north, it is bordered by Gwynedd across the Dyfi estuary.

It is the largest town, and along with Aberaeron, it is the administrative centre of Ceredigion County Council.

With an area of 688 square miles (1,780 km2) and a population of 71,500, the county is the second least densely populated in Wales.

This is a drop of 4,492 people since the 2011 census.

The next biggest towns are Cardigan (4,184 people) and Lampeter (2,970 people), each with 15,935 people.

People think of Ceredigion as a cultural hub for Wales, and 45.3% of the people there could speak Welsh at the 2021 census.

Population

 (2021)
 • Total 70,658
 • Rank Ranked 19th
 • Density 40/km2 (100/sq mi)
  • Rank Ranked 21st
 • Ethnicity

99.5% White

Here is a list of cities, towns, places, and villages in Ceredigion, Wales:

 1. Aber-banc
 2. Aberaeron
 3. Aberarth
 4. Aberffrwd
 5. Aberlerry
 6. Abermagwr
 7. Aberporth
 8. Aberteifi (Cardigan)
 9. Aberystwyth
 10. Aeron
 11. Afon Dulas
 12. Afon Grannell
 13. Afon Mydyr
 14. Alltyblaca
 15. Banc-y-Darren
 16. Bangor Teifi
 17. Bethania
 18. Betws Bledrws
 19. Betws Ifan
 20. Beulah
 21. Blaen-pant
 22. Blaen-waun
 23. Blaenannerch
 24. Blaenbedw Fawr
 25. Blaencelyn
 26. Blaenpennal
 27. Blaenplwyf
 28. Blaenporth
 29. Bont-goch (Elerch)
 30. Borth
 31. Bow Street
 32. Bridgend
 33. Brithdir
 34. Brongest
 35. Brongwyn
 36. Bronnant
 37. Bronwydd
 38. Brynafan
 39. Bryngwyn
 40. Brynhoffnant
 41. Bwlch-Llan
 42. Caemorgan
 43. Caerwedros
 44. Capel Bangor
 45. Capel Betws Lleucu
 46. Capel Dewi
 47. Capel Seion
 48. Capel Tygwydd
 49. Cardigan (Aberteifi)
 50. Cardigan Island
 51. Cefn Llwyd
 52. Ceinewydd (New Quay)
 53. Cellan
 54. Chancery
 55. Cilcennin
 56. Cilgwyn
 57. Ciliau Aeron
 58. Clarach
 59. Cnwch Coch
 60. Cockshead
 61. Coed y Garth
 62. Coed-y-bryn
 63. Comins Coch
 64. Craig-y-penrhyn
 65. Cribyn
 66. Croes-lan
 67. Cross Inn
 68. Crosswood
 69. Cwmbrwyno
 70. Cwmcoednerth
 71. Cwmerfyn
 72. Cwmsymlog
 73. Cwmystwyth
 74. Cwrtnewydd
 75. Dihewyd
 76. Dol-y-Bont
 77. Dole
 78. Dolgerdd
 79. Dollwen
 80. Dre-fach
 81. Dyffryn
 82. Dyffryn-bern
 83. Eglwys Fach
 84. Elerch (Bont-goch)
 85. Felin-Wnda
 86. Felinfach
 87. Ffair-Rhos
 88. Ffos-y-ffin
 89. Ffostrasol
 90. Furnace
 91. Garth
 92. Gilfachreda
 93. Glandyfi
 94. Glanrafon
 95. Glanwern
 96. Glasgoed
 97. Glaspwll
 98. Glynarthen
 99. Goginan
 100. Gorrig
 101. Gors
 102. Gorsgoch
 103. Gwbert
 104. Hafodiwan
 105. Hawen
 106. Horeb
 107. Lampeter
 108. Llan-non
 109. Llanafan
 110. Llanarth
 111. Llanbadarn Fawr
 112. Llancyfelyn
 113. Llanddeiniol
 114. Llanddewi-Brefi
 115. Llandre
 116. Llanfair Clydogau
 117. Llanfarian
 118. Llanfihangel-y-Creuddyn
 119. Llangeitho
 120. Llangoedmor
 121. Llangorwen
 122. Llangranog
 123. Llangwyryfon
 124. Llangybi
 125. Llanilar
 126. Llanrhystud
 127. Llansantffraed
 128. Llanwenog
 129. Llanwnnen
 130. Lledrod
 131. Llundain-fach
 132. Llwyn-y-groes
 133. Llwyncelyn
 134. Llwyndafydd
 135. Llywernog
 136. Maen-y-groes
 137. Maes llyn
 138. Maes-bangor
 139. Manian-fawr
 140. Morfa
 141. Moriah
 142. Mydroilyn
 143. Mynydd Bach
 144. Nant Bargod
 145. Nanternis
 146. Nantyronen Station
 147. Nebo
 148. New Quay (Ceinewydd)
 149. New Row
 150. Noyadd Trefawr
 151. Noyadd Wilym
 152. Oakford
 153. Old Goginan
 154. Pant-y-crug
 155. Panteg
 156. Parcllyn
 157. Pen-bont Rhydybeddau
 158. Pen-y-garn
 159. Penbryn
 160. Penmorfa
 161. Pennant
 162. Penparc
 163. Penparcau
 164. Penrhiw-llan
 165. Penrhiw-pal
 166. Penrhyn-coch
 167. Pentrefelin
 168. Pentrellwyn
 169. Penybont
 170. Pisgah
 171. Plas Gogerddan
 172. Plwmp
 173. Pont-rhyd-y-groes
 174. Pont-sian
 175. Ponterwyd
 176. Pontgarreg
 177. Ponthirwaun
 178. Pontrhydfendigaid
 179. Pren-gwyn
 180. Rhippinllwyd
 181. Rhos Haminiog
 182. Rhos-y-garth
 183. Rhosygadair Newydd
 184. Rhyd
 185. Rhyd-Rosser
 186. Rhydlewis
 187. Rhydowen
 188. Rhydyfelin
 189. Salem
 190. Sarnau
 191. Silian
 192. Southgate
 193. St Dogmaels
 194. Staylittle
 195. Strata Florida
 196. Swyddffynnon
 197. Synod Inn
 198. Tal-sarn
 199. Tal-y-bont
 200. Talgarreg
 201. Tan-y-groes
 202. Temple Bar
 203. Trawsnant
 204. Tre Taliesin
 205. Trefechan
 206. Trefenter
 207. Trefilan
 208. Treforgan
 209. Tregaron
 210. Tregroes
 211. Tremain
 212. Tresaith
 213. Trisant
 214. Troedrhiwffenyd
 215. Troedyraur
 216. Ty-Newydd
 217. Tynewydd
 218. Tynygraig
 219. Upper Borth
 220. Waun Fawr
 221. Wenallt
 222. Y Ferwig
 223. Ynys Tachwedd
 224. Ynys-Lochtyn
 225. Ynyslas
 226. Ysbyty Cynfyn
 227. Ysbyty Ystwyth
 228. Ystrad Aeron
 229. Ystradmeurig
 230. Ystumtuen

See Cities and Towns in other counties in Wales below:

Scroll to Top