List of Towns, Villages and Cities in Anglesey


The Isle of Anglesey is a county off the northwest coast of Wales.

Its Welsh name is Ynys Môn (/ˈɈɡəι/).

It is named after Anglesey Island, which takes up 94% of its space. Other islands, islets, and skerries are also in the group.

To the southeast, the county borders Gwynedd across the Menai Strait.

On the other side, the Irish Sea cuts through the county.

The largest town is Holyhead, and Llangefni is the administrative centre.

It is a part of the preserved county of Gwynedd.

With only 68,900 people living on an area of 276 square miles (710 km2), the Isle of Anglesey is not very populated.

Llangefni (5,116 people) and Amlwch (3,789 people) are the next largest towns, after Holyhead (11,431).

Population (2021)
 • Total 68,944
 • Rank 20th
 • Density 250/sq mi (97/km2)
  • Rank 17th
 • Ethnicity

98.1% White

Here is a list of cities, towns, places, and villages in Anglesey, Wales:

 1. Aberffraw
 2. Alaw
 3. Amlwch
 4. Amlwch Port
 5. Anglesey
 6. Bachau
 7. Beaumaris
 8. Benllech
 9. Bethel
 10. Bodedern
 11. Bodewryd
 12. Bodffordd
 13. Braint
 14. Bryn Celyn
 15. Bryn Du
 16. Bryngwran
 17. Brynrefail
 18. Brynsiencyn
 19. Brynteg
 20. Bull Bay (Porthllechog)
 21. Burwen
 22. Caergeiliog
 23. Caergybi (Holyhead)
 24. Caim
 25. Capel Coch
 26. Capel Gwyn
 27. Capel Mawr
 28. Capel Parc
 29. Carmel
 30. Carmel Head
 31. Carreglefn
 32. Cefni
 33. Cefni Reservoir
 34. Cemaes
 35. Cerrig-man
 36. Cerrigceinwen
 37. City Dulas
 38. Crigyll
 39. Dothan
 40. Dulas
 41. Dwyran
 42. Dyffryn (Valley)
 43. Elim
 44. Engedi
 45. Fedw Fawr
 46. Four Mile Bridge
 47. Gadfa
 48. Gaerwen
 49. Glan-yr-afon
 50. Goferydd
 51. Gwalchmai
 52. Gwalchmai Uchaf
 53. Gwredog
 54. Hebron
 55. Hen Bentref Llandegfan
 56. Heneglwys
 57. Hermon
 58. Holy Island
 59. Holyhead (Caergybi)
 60. Isallt Bach
 61. Kingsland
 62. Llaingoch
 63. Llanallgo
 64. Llanbabo
 65. Llanbadrig
 66. Llanbedrgoch
 67. Llanddaniel Fab
 68. Llanddeusant
 69. Llanddona
 70. Llandegfan
 71. Llandyfrydog
 72. Llaneilian
 73. Llanerchymedd
 74. Llaneuddog
 75. Llanfachraeth
 76. Llanfaelog
 77. Llanfaes
 78. Llanfaethlu
 79. Llanfair Pwllgwyngyll
 80. Llanfair-yn-Neubwll
 81. Llanfair-yng-Nghornwy
 82. Llanfechell
 83. Llanfflewyn
 84. Llanfigael
 85. Llanfihangel yn Nhowyn
 86. Llanfwrog
 87. Llangadwaladr
 88. Llangaffo
 89. Llangefni
 90. Llangoed
 91. Llangristiolus
 92. Llangwyllog
 93. Llanrhyddlad
 94. Llansadwrn
 95. Llantrisant
 96. Llanynghenedl
 97. Llechcynfarwy
 98. Llynfaes
 99. Maenaddwyn
 100. Malltraeth
 101. Marian-glas
 102. Mariandyrys
 103. Menai Bridge (Porthaethwy)
 104. Moelfre
 105. Morawelon
 106. Mountain
 107. Mynydd Bodafon
 108. Mynydd Mechell
 109. Nebo
 110. Newborough (Niwbwrch)
 111. Newlands Park
 112. Niwbwrch (Newborough)
 113. Nodwydd
 114. Parciau
 115. Pen-llyn
 116. Pen-lon
 117. Pen-y-garnedd
 118. Pencarnisiog
 119. Pencraig
 120. Pengorffwysfa
 121. Penmon
 122. Penmynydd
 123. Penrhos
 124. Penrhosfeilw
 125. Penrhyd Lastra
 126. Penrhyn Mawr
 127. Pentraeth
 128. Pentre Berw
 129. Pentrefelin
 130. Penygraigwen
 131. Penysarn
 132. Point Lynas
 133. Pont Hwfa
 134. Porth-y-felin
 135. Porthaethwy (Menai Bridge)
 136. Porthllechog (Bull Bay)
 137. Puffin Island
 138. Red Wharf Bay
 139. Rhos Lligwy
 140. Rhoscefnhir
 141. Rhoscolyn
 142. Rhosgoch
 143. Rhosmeirch
 144. Rhosneigr
 145. Rhostrehwfa
 146. Rhosybol
 147. Rhydwyn
 148. Soar
 149. Stryd
 150. Stryd y Facsen
 151. Talwrn
 152. The Skerries
 153. Trearddur
 154. Trefdraeth
 155. Trefor
 156. Tregaian
 157. Tregele
 158. Tryfil
 159. Twr
 160. Ty Croes
 161. Tyddyn Dai
 162. Tynygongl
 163. Valley (Dyffryn)

See Cities and Towns in other counties in Wales below:

Scroll to Top